Cục Thuế Hà Nội triển khai Tháng đồng hành cùng DN

(TCT online) - Từ ngày 4/3/2019 đến ngày 5/4/2019, Cục Thuế TP Hà Nội triển khai “Tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2018” (Tháng đồng hành cùng NNT).
 
 
Hàng năm, Cục Thuế TP Hà Nội đều tổ chức Tháng đồng hành cùng NNT nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong thực thi chính sách, pháp luật thuế nói chung và trong thực hiện quyết toán thuế nói riêng. Theo đó, trong Tháng đồng hành cùng NNT, cơ quan thuế sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ rất thiết thực. Cụ thể, trên website của Cục Thuế sẽ tập trung đăng tải thường xuyên, đầy đủ, chi tiết các nội dung phục vụ quyết toán thuế, các thông tin triển khai quyết toán thuế để các tổ chức, cá nhân dễ dàng truy cập và thực hiện đúng quy định. Trước và trong thời gian triển khai Tháng đồng hành cùng NNT, Cục Thuế sẽ phối hợp tuyên truyền và thường xuyên cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế.  Đối với những nội dung chuyên sâu, cần hướng dẫn chi tiết để người nộp thuế dễ thực hiện, Cục Thuế sẽ đăng tải trên website và trên các chuyên trang thuế phát hành định kỳ hàng tháng trên Báo Hà Nội mới, Thời báo Tài chính Việt Nam, Tạp chí Thuế, Báo Kinh tế đô thị,... Tất cả các nội dung chính sách, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện quyết toán đều được cơ quan thuế tổng hợp, biên tập ngắn gọn, dễ hiểu và cung cấp cho người nộp thuế qua địa chỉ email đăng ký kết nối với cơ quan thuế. 
 
Trong thời gian triển khai Tháng đồng hành cùng NNT, Cục Thuế Hà Nội sẽ tổ chức nhiều lớp tập huấn miễn phí cho NNT có nhu cầu nắm bắt chính sách thuế và cần được hỗ trợ, hướng dẫn. Riêng tại Văn phòng Cục Thuế, dự kiến từ ngày 10 đến ngày 20/3/2019 sẽ tổ chức tập huấn miễn phí khoảng 10 lớp cho NNT.
 
 Đại diện Cục Thuế Hà Nội cũng cho biết, trong Tháng đồng hành cùng NNT việc hỗ trợ còn có sự phối hợp của nhiều bộ phận, như chính sách thuế, kê khai thuế, tin học, kể cả bổ sung thêm máy tính nối mạng internet, cài đặt ứng dụng để phục vụ miễn phí các tổ chức, cá nhân, người nộp thuế. Đối với những DN có số lượng hồ sơ quyết toán thuế TNCN lớn, Cục Thuế sẽ có phương án riêng để hỗ trợ và tiếp nhận hồ sơ như cử cán bộ thuế đến DN, hoặc phối hợp với DN để kiểm tra, rà soát và tiếp nhận hồ sơ khai thuế, tránh tình trạnh người nộp thuế phải chờ đợi lâu. Bên cạnh đó, Cục Thuế sẽ phối hợp với các đại lý thuế để hỗ trợ NNT ngay tại các điểm tiếp nhận, đảm bảo việc nộp hồ sơ được nhanh chóng, thuận tiện./.
Hương Giang

Gửi bình luận


Mã bảo mật