Triển khai đồng bộ các giải pháp, Cục Thuế Hải Phòng thu đạt 108,7% dự toán

(TCT Online) - Năm 2018, Cục Thuế TP Hải Phòng được giao dự toán thu là 24.725 tỷ đồng, nhiều khoản thu tăng rất cao so cùng kỳ, nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp và triển khai đồng bộ các giải pháp thu, cơ quan thuế đã thu nộp vào NSNN 24.768 tỷ đồng, đạt 108,7% dự toán, tăng 13,7% so với 2017.

Cụ thể, Cục Thuế đã triển khai đồng bộ các biện pháp từ việc rà soát, phân loại nợ, đôn đốc thu nộp và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định. Tại một số đơn vị đã thực hiện sáp nhập bộ phận thu nợ thuế với đội kiểm tra nhằm tăng cường chức trách nhiệm vụ và quyền hạn cho cán bộ làm công tác thu nợ kiêm cán bộ kiểm tra thuế.

Giao chỉ tiêu thu nợ đến từng đơn vị và đến từng cán bộ công chức, coi chỉ tiêu thu nợ là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá phân loại CBCC và bình xét thi đua khen thưởng hàng tháng, quý, năm. 

Đồng thời, tham mưu với thành phố thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách, kiện toàn Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách các quận, huyện. Kết quả đã đôn đốc thu hồi 1.008 tỷ đồng tiền thuế, trong đó bằng biện pháp quản lý nợ là 780 tỷ đồng và cưỡng chế thu nợ 228 tỷ đồng. Số nợ tính đến 31/12/2018 là 1.703,7 tỷ đồng, giảm 11,5 tỷ đồng, tương đương 0,67% so với thời điểm 31/12/2017. Nếu trừ số nợ của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam và Vinaline 475,1 tỷ đồng thì số nợ còn lại chiếm 4,96% tổng thu NSNN.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra thuế, cơ quan thuế đã thực hiện thanh tra 174 doanh nghiệp, đạt 116% kế hoạch, kiến nghị tăng thu NS 148,4 tỷ đồng, kiểm tra tại 2.182 doanh nghiệp, đạt 104,5% chỉ tiêu được giao, kiến nghị tăng thu 307,4 tỷ đồng, tổng số giảm lỗ 750,7 tỷ đồng, giảm khấu trừ 20,4 tỷ đồng; công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế được chú trọng, chất lượng nâng cao, thông qua kiểm tra kiến nghị điều chỉnh tăng thuế 235,8 tỷ đồng. 

Ngoài ra, tăng cường đôn đốc và nâng cao chất lượng khai thuế và nộp thuế điện tử tới tất cả các đơn vị trong ngành. Tính đến hết tháng 12/2018, số doanh nghiệp khai thuế điện tử  đạt 99,9% doanh nghiệp đang hoạt động phải khai qua mạng; Tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử đạt tỷ lệ 98,5%; hoàn thuế điện tử đạt tỷ lệ 100% số hồ sơ và doanh nghiệp thuộc diện áp dụng hoàn thuế điện tử.

Chất lượng trang thông tin điện tử của Cục Thuế ngày càng được nâng cao, cập nhật thường xuyên các thông tin về chính sách pháp luật thuế sửa đổi, bổ sung để tổ chức và cá nhân nộp thuế kịp thời và thuận tiện trong việc nắm bắt, thực thi chính sách pháp luật thuế.

Năm 2019, năm thứ 4 thành phố Hải Phòng tiếp tục chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”, công tác quản lý thu thuế tiếp tục được Thành phố hết sức quan tâm. Bên cạnh thuận lợi như dự báo kinh tế thành phố tiếp tục ổn định và phát triển, một số nguồn thu mới dự kiến phát sinh lớn như thuế tiêu thụ đặc biệt của Công ty TNHH thuốc lá Hải Phòng do mở rộng cơ sở sản xuất, Nhà máy ô tô Vinfast dự kiến phát sinh từ quý IV/2019 do bán ôtô. 

Tuy nhiên nguồn thu từ đất có xu hướng giảm, các doanh nghiệp trọng điểm sản xuất xi măng, sắt thép trên địa bàn sẽ tiếp tục gặp khó khăn, một số nguồn thu lớn phát sinh trong năm 2018 cũng sẽ giảm trong năm 2019 như thuế nhà thầu do các dự án dần hoàn thành các hạng mục và đi vào hoạt động.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế được giao năm 2019, Cục thuế Hải Phòng tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện rà soát, phân tích, dự báo lại tất cả các nguồn thu trên địa bàn, nhất là các khoản thu còn dư địa lớn, thực hiện thu đúng, thu đủ và thu kịp thời các khoản thu từ thuế và phí vào NSNN, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nội địa HĐND thành phố giao 26.365 tỷ đồng.

Cụ thể, chủ động rà soát, đánh giá để tham mưu, đề xuất với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND thành phố các giải pháp về cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc hỗ trợ, tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển SXKD, tạo nguồn thu cho NSNN mang tính chất bền vững. Tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với UBND thành phố các giải pháp chống thất thu ngân sách.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế dưới nhiều hình thức. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại tất cả các DN đang hoạt động trên địa bàn để đánh giá, phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp.

Cùng với đó là kiểm soát chặt chẽ 100% hồ sơ khai thuế, trên cơ sở thu thập đầy đủ thông tin của người nộp thuế, yêu cầu người nộp thuế kê khai đúng với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

Tập trung nguồn lực phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra thuế Tổng cục Thuế giao; thanh tra, kiểm tra tối thiểu 19% số doanh nghiệp hoạt động, phấn đấu tăng thu ngân sách tối thiểu 500 tỷ đồng, đảm bảo công bằng xã hội trong lĩnh vực thuế. Đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản kiến nghị tăng thu qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán vào NSNN. 

Minh Huệ

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật