Chi cục Thuế Mộc Châu đẩy mạnh cải cách thủ tục thuế, góp phần đưa số thu NSNN đạt 128% dự toán

(TCT Online) - Theo Chi cục Thuế Mộc Châu (Sơn La), trong năm 2018 tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 128% dự toán, bằng 111% cùng kỳ. Trong đó có một số khoản thu đạt kết quả cao như thuế ngoài quốc doanh đạt 37.937 triệu đồng, bằng 122% dự toán), bằng 135% so với cùng kỳ. 

Năm 2018, tình hình kinh tế, xã hội của huyện tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng phát triển đạt khá, đời sống nhân dân các dân tộc ngày một nâng cao. Tuy nhiên, các DN, HTX có trụ sở đóng trên địa bàn huyện còn hạn chế về năng lực và nguồn vốn, do đó chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh trong việc đấu thầu thi công các công trình phát sinh trên địa bàn, dẫn đến số công trình trúng thầu còn ít và chủ yếu là các công trình có giá trị nhỏ. Mặc dù vậy, xác định việc hỗ trợ DN, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong XSKD, Chi cục đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế; tiếp tục nâng cao chất lượng bộ phận “một cửa”; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả chương trình phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế; công khai các thủ tục hành chính...

Bên cạnh việc cải cách hành chính, để đảm bảo tiến độ thu ngân sách được giao, năm 2018 Chi cục đã tiến hành kiểm tra 33 đơn vị, bằng 106% kế hoạch. Số thuế truy thu và tiền phạt là 1.017 triệu đồng (trong đó: truy thu thuế 741 triệu, tiền phạt là 276 triệu). Đã đôn đốc nộp ngân sách 1.017 triệu đồng. Đồng thời đã yêu cầu các doanh nghiệp điều chỉnh giảm số thuế được khấu trừ 429 triệu đồng và điều chỉnh giảm lỗ số tiền 13.037,6 triệu đồng. Tập trung rà soát, phân tích theo dõi chặt chẽ các khoản nợ thuế; ra quyết định giao chỉ tiêu thu nợ cho các đội thuế, thực hiện đúng quy trình quản lý nợ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1401/QĐ-TCT ngày 28/7/2015 của Tổng cục Thuế; kiên quyết không để phát sinh số nợ thuế mới. Tổ chức thu thập thông tin, đánh giá phân loại nợ, tình trạng nợ thuế. Xây dựng kế hoạch thu nợ cụ thể theo từng tháng tới từng đối tượng, từng trường hợp cụ thể; áp dụng những biện pháp có hiệu quả vào công tác thu nợ thuế đối với các doanh nghiệp và tiền sử dụng đất.  Ngoài ra, kịp thời phối hợp đôn đốc Công ty CPXL Sông Đà thực hiện nộp ngân sách tiền thuế nợ, tiền chậm nộp và thực hiện trích 2% thuế GTGT, ngay sau khi phát sinh hoạt động bán tài sản, chuyển nhượng dự án Nhà máy thủy điện Mường Sang 3 và Nhà máy thủy điện Tắt Ngoãng.  

Mặc dù tổng thu ngân sách trên địa bàn hoàn thành vượt chỉ tiêu dự toán được giao, nhưng kết quả thu một số khoản thu đạt thấp như lệ phí trước bạ đạt 73% dự toán được giao. Yếu tố hụt thu là do số thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chiếm tỷ trọng cao trong kết quả thu lệ phí trước bạ trên địa bàn, tuy nhiên nguồn thu này không ổn định, phụ thuộc chủ yếu vào nhu cầu của người dân theo từng thời điểm.

Do đó, để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của năm 2019, ngay từ những ngày đầu năm, Chi cục Thuế Mộc Châu đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế. Trong tháng 1/2019 đã thu đạt 7.708 triệu đồng, trong đó số thu từ thuế, phí, thu khác ngân sách là 5.708 triệu đồng. Ngay trong quý I/2019, Chi cục phối hợp với phòng Tài nguyên-Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tham mưu cho UBND huyện, xây dựng kế hoạch khai thác quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất. Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý. Xây dựng phương án xử lý nợ thuế năm 2019 phân công rõ trách nhiệm của lãnh đạo, công chức được giao quản lý nợ thuế. Tăng cường quản lý doanh thu tính thuế của các hộ nộp thuế khoán trong các lĩnh vực kinh doanh; Tăng cường công tác kiểm tra thuế, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế theo đúng quy định.

Cùng với các biện pháp sẽ được thực hiện quyết liệt xuyên suốt quý I và các tháng trong năm, Chi cục Thuế Mộc Châu nỗ lực hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2019 được giao; phấn đấu tăng thu thuế, phí, lệ phí tối thiểu 5% so với chỉ tiêu pháp lệnh và giảm mức nợ thuế đến 31/12/2019 dưới 5% số thu ngân sách trên địa bàn.

Minh Huệ

Gửi bình luận


Mã bảo mật