Cục Thuế TP Đà Nẵng: thu NSNN đạt 102,4% dự toán

(TCT Online) - Ngày 15/1/2019, Cục Thuế TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Theo báo cáo hội nghị, tổng thu nội địa thực hiện năm 2018 là 23.186,5 tỷ đồng, đạt 102,4% dự toán.

Trong đó, thu khối thành phố là 18.629,7 tỷ đồng, đạt 102,7% dự toán và bằng 115,1% cùng kỳ; Thu khối quận, huyện là 4.556,8 tỷ đồng, đạt 101,5% dự toán. Hầu hết đơn vị hoàn thành dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ . Có 11/17 lĩnh vực thu đạt dự toán, trong đó các khoản thu đạt cao như tiền sử dụng đất 190%; tiền thuê đất 180,9%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 156,8%; thuế TNCN 109,8%; lệ phí trước bạ 107%.

Để đạt được kết quả nêu trên, Cục Thuế đã chỉ đạo triển khai kịp thời, toàn diện các mặt công tác, các biện pháp quản lý thu trong toàn ngành. Trong đó, nổi bật là chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thu thuế năm 2018, trong đó tập trung vào việc thực hiện dự toán thu NSNN (công tác giao dự toán thu; phân tích nguồn thu, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh của địa phương); công tác thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; công tác thanh tra, kiểm traquản lý thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Bên cạnh đó công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế cũng được tập trung triển khai có hiệu quả; chú trọng tuyên truyền việc sử dụng hóa đơn khi mua, bán hàng hóa, sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, khai, nộp và hoàn thuế điện tử, các quy trình, các thủ tục về thuế. Thường xuyên phối hợp với các Sở, ngành trên địa bàn tổ chức các buổi tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật cho các nhà đầu tư chuẩn bị thành lập doanh nghiệp và dự án khởi nghiệp trên địa bàn thành phố. Tổ chức tọa đàm “Thúc đẩy Hộ kinh doanh cá thể thành Doanh nghiệp”. Ngoài ra công tác kê khai kế toán thuế, công tác thanh tra kiểm tra... cũng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt là xây dựng đề án chống thất thu trên địa bàn thành phố.

Để triển khai thực hiện hoàn thành dự toán thu năm 2019 trong điều kiện nền kinh tế có nhiều diễn biến khó lường, Cục Thuế đề ra các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, đẩy mạnh công tác thu nợ thuế; phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN và chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2019. 

Triển khai kịp thời các biện pháp chỉ đạo của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu ổn định kinh tế vĩ mô; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và hiện đại hoá theo đúng kế hoạch và lộ trình của ngành, nhất là cải cách các thủ tục hành chính thuế. Thực hiện đầy đủ các quy trình nghiệp vụ, triển khai kịp thời các chính sách pháp luật thuế trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nội bộ ngành, kỷ cương, kỷ luật, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng đội ngũ CBCC trong thực thi công vụ. Thực hiện nghiêm túc pháp luật trong phòng, chống tham nhũng, thực hiện công tác dân vận, dân chủ cơ sở.  

Trên cơ sở các nhiệm vụ được đề ra, Cục Thuế sẽ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, điều hành thu ngân sách. Đánh giá khả năng thực hiện các nguồn thu trên địa bàn, theo từng sắc thuế, từng lĩnh vực để đề ra các biện pháp hiệu quả, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao. 

Duy trì các hình thức hỗ trợ doanh nghiệp như tổ chức tập huấn, đối thoại với các doanh nghiệp nhằm tuyên truyền và triển khai hướng dẫn kịp thời các chính sách mới (đặc biệt là Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ). Phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về thuế để tuyên truyền chính sách thuế và phản ánh kịp thời các hoạt động của ngành. Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 đảm bảo đạt chỉ tiêu về số lượng và giám sát, kiểm soát chặt chẽ các cuộc thanh tra, kiểm tra. Chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra; phấn đấu tăng thu qua thanh tra, kiểm tra cao hơn năm trước.   

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC và phương án xử lý nợ đọng thuế phấn đấu thực hiện được các chỉ tiêu thu tiền thuế nợ. Tập trung triển khai quyết liệt công tác quản lý, đôn đốc thu nợ thuế. Kiên quyết áp dụng các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, chống các hiện tượng  chây ỳ nộp thuế, định kỳ công khai các tổ chức cá nhân nợ thuế lớn. Tiếp tục triển khai các nội dung trong chương trình cải cách và hiện đại hoá của ngành. Triển khai mạnh mẽ công tác rà soát các thủ tục hành chính thuế để đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp nhằm đơn giản hóa các TTHC thuế .Thực hiện công khai các thủ tục hành chính thuế kịp thời, đầy đủ. Đẩy mạnh việc khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, phấn đấu đạt chỉ tiêu được giao. Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế. 

Bùi Công Phương

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật