Quốc Oai: thu NSNN vượt gần 93% dự toán

(TCT Online) - Theo Chi cục thuế huyện Quốc Oai, số thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 được 872.798 tỷ đồng, đạt 192,8% dự toán. 

Năm 2018, kinh tế của Thủ đô Hà Nội duy trì được tốc độ tăng trưởng, môi trường đầu tư huyện Quốc Oai được cải thiện rõ rệt, thủ tục hành chính được cải cách mạnh mẽ, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Cùng với đó, Chi cục Thuế đã luôn chủ động đổi mới hình thức tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, đặc biệt chú trọng đến phương pháp điện tử, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế. 

Trong công tác kê khai thuế, cơ quan thuế cũng ứng dụng công nghệ thông tin khi nhận, nhập tờ khai; xử lý lỗi tờ khai; rà soát, đối chiếu dữ liệu nợ sai trên ứng dụng. Qua đó, tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế GTGT đạt 98%, trong đó 96% hồ sơ nộp đúng hạn; số thuế GTGT phát sinh tăng 41% so với cùng kỳ. 

Năm 2018, Chi cục đã tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra theo phương thức điện tử, nhận diện rủi ro hồ sơ khai thuế ngay tại cơ quan thuế, 100% DN được phân tích rủi ro trước khi ban hành quyết định kiểm tra. Qua 475 cuộc kiểm tra đã truy thu và phạt 15,2 tỷ đồng. 

Đối với công tác cưỡng chế và thu hồi nợ thuế, ngay từ đầu năm Chi cục Thuế đã giao nhiệm vụ thu nợ, giảm nợ tới các đội thuế, đồng thời thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu, cưỡng chế nợ, trong đó đã chuyển 21 hồ sơ sang cơ quan công an phối hợp điều tra chống thất thu thuế. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2019, Chi cục Thuế huyện Quốc Oai sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền hỗ trợ, nhanh chóng tháo gỡ  khó khăn cho người nộp thuế hoặc kiến nghị cấp trên. Đồng thời, thực hiện phân loại nợ thuế chính xác, tập trung vào DN nợ trọng điểm, phân tích đánh giá nguyên nhân nợ thuế của từng DN để có biện pháp đốc thu phù hợp. Cơ quan thuế cũng sẽ đẩy mạnh cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai, nộp thuế và hoá đơn điện tử. 

M. Huệ

Gửi bình luận


Mã bảo mật