Ngành thuế Đắk Lắk hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018

(TCT online) - Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, tổng thu nội địa năm 2018 trên địa bàn tỉnh được 5.710 tỷ đồng, đạt 123,3% so với dự toán pháp lệnh, đạt 115,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2017. 
 
 
Để có được kết quả nổi bật này, ngay từ đầu năm, ngành thuế Đắk Lắk đã tích cực triển khai đồng bộ và hiệu quả nhiều giải pháp, tăng cường khai thác các nguồn thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Bên cạnh đó,  năm 2018, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp quản lý, kiểm soát tốt nguồn thu, tăng cường chống thất thu, đôn đốc thu hồi nợ thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Kết quả, tổng thu nội địa năm 2018 (có cả thu tiền sử dụng đất) được 5.710 tỷ đồng, đạt 123,3% so với dự toán pháp lệnh, đạt 115,4% so với dự toán HĐND tỉnh, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thu thuế, phí được 4.573 tỷ đồng, đạt 115,7% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 111,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tương đương vượt dự toán 637 tỷ đồng. Đây là năm thứ 2 liên tiếp ngành Thuế Đắk Lắk hoàn thành vượt dự toán HĐND tỉnh giao, trong vòng 7 
Ngành thuế tỉnh Đắk Lắk cũng đã kiên quyết đôn đốc thu nợ, giảm nợ được trên 262 tỷ đồng. Trong đó, thu nợ có khả năng thu năm 2017 chuyển qua là 108 tỷ 269 triệu đồng; thu nợ xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách 48 tỷ 389 triệu đồng; thu nợ thuế từ tiền thuê đất 105 tỷ 608 triệu đồng. Ngành Thuế đã công khai gần 6 ngàn lượt người nộp thuế chây ỳ nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, với số tiền trên 820 tỷ đồng, sau công khai đã thu được trên 122 tỷ đồng. 
 
Đây là năm thứ 2 liên tiếp ngành Thuế tỉnh Đắk Lắk hoàn thành vượt dự toán do HĐND tỉnh Đắk Lắk giao, cho thấy sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là của ngành Thuế tỉnh trong việc tạo điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, duy trì nuôi dưỡng tốt nguồn thu và thực hiện thu đúng, thu đủ kịp thời các khoản thuế, phí vào ngân sách nNhà nước. 
 
Năm 2019, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu thu ngân sách đạt 6 ngàn 810 tỷ đồng. Trong đó, thu thuế và phí 4 ngàn 600 tỷ đồng; thu biện pháp tài chính trên 1 ngàn 900 tỷ đồng; còn lại là thu từ Xổ số kiến thiết và thu thuế xuất nhập khẩu. Để phấn đấu đạt và vượt dự toán này, cùng với tiếp tục khai thác, quản lý tốt các nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, ngành Thuế tỉnh Đắk Lắk cùng với cấp ủy chính quyền địa phương sẽ tăng cường tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh phát triển, từ đó tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách địa phương./.
Nguyễn Duy
 

Tin mới

Các tin khác