Phú Thọ: quy định mới về giá tính thuế tài nguyên

(TCT online) - UBND tỉnh Phú Thọ vừa có Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2019. 
 
 
Theo đó, từ ngày 1/1/2019, giá tính thuế của một số loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau: Quặng Manhetit có hàm lượng Fe dưới 30% là 250 nghìn đồng/1tấn, quặng Manhetit có hàm lượng Fe từ 30% đến dưới  40% là 350 nghìn đồng/1tấn, quặng Manhetit có hàm lượng Fe trên 60% là 850 nghìn đồng/1tấn;  quặng limonit có hàm lượng sắt từ 30%  trở xuống có giá tính thuế 150 nghìn đồng/1 tấn; quặng limonit có hàm lượng Fe lớn  hơn 60%  có giá tính thuế là 420 nghìn đồng/1tấn;...
 
Đối với khoáng sản không kim loại; một số loại có giá tính thuế như sau: Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình là 49 nghìn đồng/1m3; sỏi Sông Lô là 240 nghìn đồng/1m3; sỏi trên các địa bàn còn lại là 168 nghìn đồng/1m3. Đối với đá xây dựng; trong đó, đá cấp phối là 140 nghìn đồng/1m3, đá  dăm các loại là 168 nghìn đồng/1m3, đá bột 100 nghìn đồng/1m3. Đá vôi sản xuất vôi công nghiệp và sản xuất vôi thủ công (khoáng sản khai thác) là 161 nghìn đồng/1m3, đá vôi sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác) là 105 nghìn đồng/1m3. Đối với  sản phẩm cát; trong đó, cát san lấp và cát đen san lấp là 80 nghìn đồng/1m3, cát đen dùng trong xây dựng là 100 nghìn đồng/1m3, cát vàng Sông Lô dùng trong xây dựng là 350 nghìn đồng/1m3, cát vàng các địa bàn còn lại là 245 nghìn đồng/1m3; đất làm gạch (sét làm gạch, ngói), trong đó đất sét trầm tích là 150 nghìn đồng/1m3, đất đồi làm gạch xây không nung là 119 nghìn đồng/1m3…
 
Đối với nước thiên nhiên, giá tính thuế nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng trung bình (so với tiêu chuẩn đóng chai phải lọc bỏ một số hợp chất để hợp quy với Bộ Y tế) là 200 nghìn đồng/1m3; nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng cao (lọc, khử vi trùng, vi sinh, không phải lọc một số hợp chất vô cơ) là 450 nghìn đồng/1m3; nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, đóng hộp là 1.100 nghìn đồng/1m3; nước thiên nhiên đóng chai, đóng hộp là 100 nghìn đồng/1m3; nước thiên nhiên dùng cho sản xuất rượu, bai, nước giải khát, nước đá là 40 nghìn đồng/1m3…
 
UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, UBND các huyện, thành, thị và đơn vị liên quan có trách nhiệm theo dõi giá bán các loại tài nguyên trên thị trường. Trường hợp giá bán của các loại tài nguyên có biến động tăng hoặc giảm từ 20% trở lên so với quy định tại Quyết định này hoặc trường hợp bổ sung danh mục tài nguyên thì báo cáo UBND tỉnh để xem xét, điều chỉnh, bổ sung./.
                                                                                       Văn Học
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật