Quảng Nam: thu ngân sách vượt gần 5.000 tỷ đồng

(TCT online) - Theo báo cáo của Cục Thuế Quảng Nam, tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng thu ngân sách do Cục Thuế thực hiện đạt hơn 19.086 tỷ đồng, bằng 123% dự toán pháp lệnh, vượt 15% dự toán phấn đấu, tăng hơn 4.700 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017.
 
 
Báo cáo cũng cho biết, nếu trừ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất nộp một lần thì tổng thu từ phát sinh kinh tế là 17.646 tỷ đồng, đạt 120,4% dự toán pháp lệnh, 113% dự toán phấn đấu, tăng 34% so với cùng kỳ. Trong đó, nhiều khoản thu, sắc thuế đạt và vượt tiến độ dự toán năm 2018. Đặc biệt, nguồn thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 12.451,7 tỷ đồng, tăng hơn 1.685 tỷ đồng so với dự toán, chiếm đến 65% trong tổng thu, với đóng góp lớn nhất là 2 công ty (Mazda và KIA) của Thaco Trường Hải (9.952 tỷ đồng). Kế đến khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp hơn 2.001 tỷ đồng, đạt 152% dự toán, tăng hơn 100% so với cùng kỳ. Các khoản thuế TNCN đạt 122%; thu phí lệ phí 348%; thu lệ phí trước bạ 143% và thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 174% dự toán. Đáng mừng hơn là 100% chi cục thuế (18/18) đều hoàn thành vượt mức dự toán giao; nhiều chi cục có số thu lớn, như: TP Hội An, TP Tam Kỳ, thị xã Điện bàn hoàn thành ở mức khá cao. 
 
Đánh giá về tình hình thu ngân sách, đại diện Cục Thuế Quảng Nam cho hay, năm 2018 mặc dù số thu từ các nhà máy thủy điện giảm mạnh do không đủ lượng nước để phát điện, nhưng bù lại, tăng trưởng chung về kinh tế trên địa bàn đã có những khởi sắc, minh chứng rõ nhất là GRDP của Quảng Nam năm 2018 tăng trưởng 8,11% nên thu ngân sách cũng có có sở để gia tăng. Điều đáng quan tâm là nếu các năm trước, số thu từ các đơn vị thuộc Thaco Trường Hải chiếm đến 65 -70% trong tổng thu, nhưng năm 2018 chỉ còn tỷ lệ 55%. Điều này cho thấy, năng lực nội sinh của kinh tế Quảng Nam bắt đầu trổi đậy, để dần khắc phục sự phụ thuộc quá lớn vào một đầu mối.
 
Năm 2019, Cục Thuế Quảng Nam được giao dự toán thu 18.544 tỷ đồng, tăng 19,8% so với dự toán năm 2018. Trong bổi cảnh kinh tế chưa lường hết những diễn biến phức tạp của thị trường, những thay đổi chính sách và sự bất thường của khí hậu, Cục Thuế xác định cần phải có giải pháp căn cơ, đồng bộ, thận trọng phù hợp trong từng nhiệm vụ cụ thể. Vấn đề cốt lõi phải đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; xây dựng thái độ làm việc chuyên nghiệp, tôn trọng nhân dân, tạo lòng tin yêu và đồng thuận của người nộp thuế./.
Văn Dũng
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật