Cục Thuế Ninh Bình: số thu ngân sách đạt đỉnh cao mới

(TCT Online) - Năm 2018, tổng thu ngân sách do ngành thuế Ninh Bình quản lý ước đạt 8.575 tỷ đồng, đạt 156% dự toán, vượt 30% chỉ tiêu phấn đấu, tăng trưởng 42% so với cùng kỳ.

14/14 khoản thu vượt dự toán

Năm 2018, thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách trên địa bàn ước đạt 6.365 tỷ đồng, vượt 40% dự toán HĐND tỉnh, vượt 24% chỉ tiêu phấn đấu, tăng trưởng 44% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất ước đạt 2.210 tỷ đồng, vượt 135% dự toán HĐND tỉnh, vượt 53% chỉ tiêu phấn đấu, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ. Có 14/14 khoản thu vượt dự toán, trong đó những khoản thu quan trọng vượt cao so với dự toán và tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương, vượt 33% dự toán, tăng trưởng 45% so với cùng kỳ; Thu khác ngân sách vượt 55% dự toán, tăng trưởng 67%; Thu phí, lệ phí vượt 55% dự toán, tăng trưởng 3,6%… Đặc biệt khoản thu từ thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (NQD) là khoản thu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu số thu NSNN, đạt 4.700 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, vượt 52% dự toán và tăng trưởng 59%.

Một số đơn vị có số thu vượt cao so với dự toán tỉnh giao như: huyện Yên Mô vượt 56,7%, TP Ninh Bình vượt 52%, huyện Nho Quan vượt 48,2%… Ngoài ra, số thu thuộc Cơ quan Cục Thuế (tập trung gần 80% số thu cân đối toàn tỉnh) vượt 43%, tăng 56% so với cùng kỳ.

Đối với thu tiền sử dụng đất, ngay từ đầu năm tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, cùng với quyết tâm cao của các huyện, TP và các ngành chức năng. Đến 31/12 số thu tiền sử dụng đất đạt 2.210 tỷ đồng, vượt 135% dự toán, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cân đối ngân sách địa phương và tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn đầu tư từ tiền sử dụng đất. 

Nhiều điểm sáng trong công tác thuế

Với ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế, năm qua ngành Thuế Ninh Bình đã cải cách hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NNT, là tỉnh nằm trong nhóm đầu các tỉnh, TP hoàn thành tốt các chỉ tiêu về khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử. Đến nay, tỷ lệ khai thuế điện tử luôn đạt trên 99%, tỷ lệ đăng ký nộp thuế điện tử đạt 98%, việc triển khai dịch vụ hoàn thuế GTGT điện tử đã rút ngắn thời gian hoàn thuế từ 3 ngày xuống còn 1 ngày. Thực hiện nghị quyết số 01 và nghị quyết 19 năm 2018 của Chính phủ, Cục Thuế đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng nhiều kế hoạch hành động nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng điều hành và quản lý kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp có một môi trường thực sự thông thoáng, phát triển SXKD trên địa bàn, góp phần tăng thu NSNN.

Ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý nợ đồng thời giao nhiệm vụ thu nợ chi tiết đến từng đơn vị, từng công chức thuế. Bên cạnh đó, hàng tháng thực hiện công khai thông tin các tổ chức, doanh nghiệp nợ đọng thuế, tạo mội trường kinh doanh công khai, bình đẳng. Thực hiện công khai danh sách trên 656 lượt doanh nghiệp, tổ chức nợ đọng thuế, phí và các khoản thu liên quan đến đất trên phương tiện truyền thông. 

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu ngân sách năm 2018 tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Căn cứ kế hoạch được giao từ cuối năm trước, toàn ngành đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra, chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra được nâng lên, số tiền truy thu và phạt một cuộc thanh tra, kiểm tra bình quân cao. Toàn bộ hồ sơ khai thuế được kiểm tra 100% tại trụ sở cơ quan thuế. Qua đó, tăng cường việc kiểm tra giám sát hồ sơ khai thuế; thực hiện kiểm tra, thanh tra kịp thời các đơn vị có dấu hiệu vi phạm trong kê khai thuế. Công tác thanh tra, kiểm tra thuế được đổi mới trên cơ sở cập nhật và phân tích thông tin rủi ro.

Trong năm, Cục Thuế triển khai và vận hành phần mềm nhật ký điện tử và hỗ trợ quản lý công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Phần mềm này nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý của lãnh đạo cơ quan thuế các cấp trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các tồn tại hạn chế trong quá trình thanh tra, kiểm tra. Qua đó, đã tiến hành kiểm tra tại trụ sở NNT là 529 cuộc kiểm tra (vượt 14,5% tương đương 67 cuộc so với kế hoạch được giao), số tiền thuế truy thu, tiền thuế truy hoàn, tiền phạt 18,6 tỷ đồng; giảm lỗ trên 347 tỷ đồng và giảm khấu trừ gần 5 tỷ đồng. Thực hiện 100 cuộc thanh tra, đạt 100% kế hoạch được giao, với tổng số tiền thuế truy thu, tiền thuế truy hoàn, tiền phạt trên 17,5 tỷ đồng. 

Một mùa xuân mới lại đến mang bao niềm vui, nhiều thuận lợi và cả những thách thức mới cho nhiệm vụ công tác thuế năm 2019 của ngành thuế Ninh Bình. Toàn thể lãnh đạo, CBCC sẽ tiếp tục tăng cường kỷ cương kỷ luật, đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. 

Đinh Mạnh Huy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật