Bổ nhiệm mới 2 Cục trưởng Cục Thuế

(TCT online) - Theo đó, bà Trần Thị Diệu Hoàng được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Thuận từ ngày 14/12/2018 và ông Phạm Văn Thịnh được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang từ ngày 1/1/2019.
 
 
Cụ thể, ngày 14/12/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ký ban hành Quyết định số 2030/QĐ-TCT bổ nhiệm bà Trần Thị Diệu Hoàng, Phó cục trưởng phụ trách, giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, thay cho ông Nguyễn Văn Tài đã nghỉ chế độ trước đó. 
 
Tiếp đó, ngày 21/12/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ký ban hành Quyết định số 2081/QĐ-TCT bổ nhiệm ông Phạm Văn Thịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, thay cho ông Nguyễn Văn Thuận đã nghỉ chế độ.                                                        
TM

Tin mới

Các tin khác