Phú Thọ: thu thuế thu nhập cá nhân đạt cao

(TCT online) - Ông Nguyễn Đức Việt - Trưởng phòng Quản lý thuế TNCN cho biết, tính đến ngày 13/12/2018, số thu thuế TNCN do Cục Thuế Phú Thọ thực hiện đạt 175,5 tỷ đồng, bằng 123% dự toán, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước; ước thực hiện cả năm 2018 là 187 tỷ đồng, đạt 129% dự toán, tăng 50% so với năm 2017. 
 
 
Một số DN có số nộp thuế TNCN ở mức cao là. Công ty TNHH ALMUS VINA nộp hơn 10,5 tỷ đồng, Công ty TNHH MiWon Việt Nam nộp hơn 10,5 tỷ đồng, Công ty TNHH PALDO VINA nộp hơn  8 tỷ đồng, Công ty TNHH ESTEC Phú Thọ nộp hơn 6,3 tỷ đồng, Công ty CP KAPS TEX VINA nộp hơn 6,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, cá nhân ông BAEK IN SUB (Công ty CP KAPS TEX VINA) có số nộp thuế TNCN hơn 6,4 tỷ đồng từ chuyển nhượng vốn. 
 
Với kết quả thu này, Phòng Quản lý thuế TNCN (đơn vị được Cục Thuế giao trực tiếp thực hiện nhiêm vụ thuế TNCN các doanh nghiệp, cá nhân, đơn vị, tổ chức do Cục Thuế quản lý) là một trong số ít đơn vị hoàn thành sớm dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018. Kết quả này cũng thể hiện sự phấn đấu cao của tập thể cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý thuế TNCN của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.              
Văn Học

Tin mới

Các tin khác