Cục Thuế Quảng Nam: thu hồi hơn 77 tỷ đồng tiền nợ thuế

(TCT online) - Cục Thuế Quảng Nam cho biết, sau 2 tháng tập trung quyết liệt thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC của Bộ Tài chính, cơ quan thuế đã thu được hơn 77 tỷ đồng tiền nợ thuế vào NSNN. Theo tính toán, trong tháng 12 này Cục Thuế sẽ tiếp tục đôn đốc thu thêm khoảng 42 tỷ đồng tiền nợ thuế, phấn đấu giảm tổng nợ thuế đến ngày 31/12/2018  còn 850 tỷ đồng, đạt tỷ lệ dưới 5% tổng thu ngân sách đạt được. 
 
 
Cùng với đó, công tác thanh tra thuế đã có những kết quả khá tích cực cả về chỉ tiêu kế hoạch và chất lượng thanh tra.Tính từ đầu năm đến nay, cơ quan thuế  đã thực hiện thanh tra tại 64 DN có dấu hiệu rủi ro cao. Kết quả qua thanh tra đã truy thu, xử phạt tổng số tiền 33,4 tỷ đồng, và đã thu vào ngân sách nhà nước được 23,3 tỷ đồng, đạt 70% (bình quân 1 cuộc thanh tra truy thu, xử phạt 522 triệu đồng). Ngoài ra, qua thanh tra đã yêu cầu DN giảm lỗ 111 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế 1,15 tỷ đồng. 
 
 
Cục Thuế khẳng định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm trá thuế tại DN, cơ quan thuế luôn chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, không có tình trạng thanh tra, kiểm tra thuế tại DN quá 1 lần/năm. Trường hợp kế hoạch thanh tra trùng lặp, chồng chéo với hoạt động Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Nhà nước thì Cục Thuế chủ động phối hợp, trao đổi để thống nhất phương án xử lý theo quy định hiện hành, đảm bảo sự kế thừa kết quả thanh tra, kiểm toán, không làm cản trở hoạt động bình thường của DN./.
Văn Dũng

Gửi bình luận


Mã bảo mật