Kho bạc Nhà nước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về số liệu thu chi NSNN

(TCT Online)  - Ngày 17/12, tại Hà Nội, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Quang Vinh, năm 2018, bám sát dự toán thu NSNN, tính đến hết ngày 14/12, thu NSNN được hạch toán qua hệ thống KBNN đạt 1.392.719 tỷ đồng, trong đó thu trong cân đối đạt 1.266.183 tỷ đồng, bằng 95,98% so với dự toán năm. Đối với chi thường xuyên, đã kiểm soát chi đạt 773.003 tỷ đồng (bằng 79,2% dự toán). Giải ngân chi đầu tư đạt 241.844 tỷ đồng (bằng 62% so với kế hoạch vốn năm). Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công, hệ thống đã từ chối thanh toán 59,5 tỷ đồng. Trong năm 2018, KBNN tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai hiệu quả mô hình một cửa, một giao dịch viên; tập trung cải tiến, đơn giản hóa các thủ tục thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực KBNN; hoàn thành việc giải thể 43 phòng giao dịch. 

Đối với công tác quản lý, điều hành ngân quỹ và huy động vốn, KBNN đã phối hợp với các đơn vị chức năng dự báo luồng tiền qua KBNN tại từng giai đoạn và tổ chức điều hành ngân quỹ tập trung, thống nhất, luôn đảm bảo khả năng thanh toán kịp thời cho các cấp ngân sách và các đơn vị mở tài khoản giao dịch tại KBNN tại mọi thời điểm. Tổng khối lượng huy động vốn tính đến 14/12 đạt 164.777 tỷ đồng, bằng 74,57% kế hoạch năm. Mặc dù chỉ tiêu huy động vốn năm 2018 chưa cao, nhưng qua công tác điều hành ngân quỹ hiệu quả, KBNN đã giữ được thị trường ổn định, đảm bảo cơ cấu nợ, tiết kiệm lãi vay cho NSNN góp phần giảm bội chi NSNN và giảm nợ công.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đánh giá, năm 2018 hệ thống KBNN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm 2019, toàn hệ thống cần tập trung thực hiện một số  nhiệm vụ trọng tâm như tích cực phối hợp với cơ quan tài chính, cơ quan thuế để tiếp tục cải cách công tác hiện đại hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là trong vấn đề thực hiện thu thuế điện tử.

Cùng với đó, đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư và chi thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với người dân; tiếp tục thực hiện việc kiểm soát chi chặt chẽ. Bên cạnh đó, KBNN cần đẩy mạnh công tác hiện đại hóa, trong đó, triển khai quyết liệt đề án quy hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin mà trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về số liệu thu chi theo báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý của các đơn vị kho bạc. Hiện đại hóa hơn nữa công tác kế toán, công tác báo cáo quyết toán tiến tới thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn cho biết, trong năm 2019, toàn hệ thống sẽ tập trung thực hiện triển khai đề án tổng kế toán nhà nước thông qua công tác lập báo cáo tài chính nhà nước từ trung ương đến địa phương của năm ngân sách 2018; xem xét lại đầu mối về quy trình kiểm soát chi NSNN tại cấp tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đồng thời, tăng cường cải cách thu chi NSNN, mở rộng phối thu NSNN với các ngân hàng, cũng như kết nối trao đổi thông tin với các cơ quan thu, từng bước đưa dữ liệu số vào trong công tác quản lý thu NSNN. Tiếp tục tham mưu với Bộ Tài chính để đổi mới một số cơ chế chính sách về quản lý chi NSNN, kể cả thanh toán chi đầu tư xây dựng cơ bản, cũng như chi thường xuyên và chi sự nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và công vụ trong hệ thống để phòng ngừa rủi ro trong quá trình hoạt động. 

Cùng với các nhiệm vụ trên, KBNN tiếp tục tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và công tác kiểm soát chi NSNN; đảm bảo việc kiểm soát thanh toán theo đúng quy trình, thời gian và đúng quy định của pháp luật. Tuyệt đối không gây sách nhiễu, phiền hà cho đơn vị sử dụng ngân sách; không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do. Đồng thời, tăng cường tăng cường công tác thanh tra kiểm tra cả chuyên ngành và công vụ. 

Minh Huệ

Gửi bình luận


Mã bảo mật