Cục Thuế Vĩnh Phúc: Kịp thời thực hiện các giải pháp thu hiệu quả trong những tháng cuối năm

(TCT Online) - Nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN được giao, trong những tháng cuối năm, Cục Thuế Vĩnh Phúc sẽ theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, xác định rõ các nguồn thu, loại thuế còn thất thu để kịp thời có các giải pháp quản lý hiệu quả. 

Cục trưởng Hoàng Văn Nội cho biết cụ thể, toàn đơn vị đẩy mạnh đôn đốc kê khai thuế, tập trung kiểm tra các tờ khai thuộc lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đúng như các dự án lớn trong lĩnh vực bất động sản, hạ tầng, xây dựng cơ bản, chuyển nhượng dự án; khai thác tài nguyên, khoáng sản, nhà hàng, khách sạn, lữ hành.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đảm bảo số lượng và chất lượng. Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo các chuyên đề như lĩnh vực đất đai, chuyển giá, thương, mại điện tử, quản lý hóa đơn, hộ kinh doanh. Ngoài ra, tập trung lực lượng đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ ngành thuế, kiểm tra công tác quản lý thu, thực hiện quy trình đối với các phòng, các Chi cục thuế. Thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát quy trình quản lý hộ kinh doanh và quản lý hóa đơn của ngành thuế.

Đối với các kiến nghị của kiểm toán từ năm 2009 đến nay, yêu cầu các phòng, các Chi cục Thuế phải có văn bản đôn đốc các đơn vị nộp NSNN theo kiến nghị của Kiểm toán, các trường hợp đã có văn bản đôn đốc theo quy định mà đơn vị không nộp vào NSNN, lập biên bản báo cáo Cục Trưởng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Ngoài ra, công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế cũng là một giải pháp đôn đốc nguồn thu. Theo đó, sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý thuế, quản lý nợ thuế, kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, xử lý kịp thời đối với những hành vi gây phiền hà, sách nhiễu trong việc thực thi công vụ; tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, phát hiện và xử lý nghiêm công chức vi phạm kỷ luật lao động, thiếu trách nhiệm. Củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành thuế, đủ năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

H. Huệ

Gửi bình luận


Mã bảo mật