Cục Thuế Quảng Nam: phát động phong trào thi đua nước rút cuối năm 2018

(TCT onlien) -  Trong 9 tháng đầu năm 2018 toàn ngành Thuế Quảng Nam đã thực hiện nhiệm vụ thu NSNN đạt 13.761 tỷ đông, bằng 88,9% dự toán pháp lệnh và tăng 33,3% so với cùng kỳ năm 2017.
 
 
Để đạt được mục tiêu thu vượt 7% so với dự toán giao là 15.476 tỷ đồng, Cục Thuế Quảng Nam đã phát động phong trào thi đua nước rút cuối năm (từ 1/10 đến 31/12/2018) với khẩu hiệu hành động “tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt, đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách 2018”.
 
Nội dung cụ thể của đợt thi đua nước rút lần này là tập trung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018; hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; phấn đấu 100% các Phòng, Chi cục Thuế hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2018; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa ngành Thuế, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý thuế; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ …; thực hiện tốt các chương trình, đề án lớn đã được Tổng cục Thuế đề ra, đồng thời thi đua xây dựng các giải pháp khai thác nguồn thu tăng thu cho ngân sách nhà nước.
 
Trong văn bản phát động phong trào thi đua nước rút, Cục Thuế yêu cầu lãnh đạo các phòng, chi cục thuế phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong 3 tháng cuối năm 2018,  bằng các công việc cụ thể và tiến độ hoàn thành. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương để kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn ảnh hưởng đến kết quả thu NSNN. Quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành đến toàn thể công chức, người lao động. Giao nhiệm vụ thu NSNN, thu nợ đọng thuế và chỉ tiêu nộp thuế điện tử… cho từng đơn vị, đội và cá nhân phụ trách, kết quả này làm cơ sở để xét thi đua cuối năm.
 
Đặc biệt, các phòng, chi cục thuế phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của công chức đơn vị mình, nhất là công chức làm việc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp; kịp thời chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong, thái độ, ứng xử với người nộp thuế chưa tốt. Cần tổ chức sơ kết phong trào thi đua nước rút, xét và đề nghị các cấp khen thưởng những đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong đợt thi đua nước rút này.
 
Lãnh đạo Cục Thuế Quảng Nam kêu gọi toàn thể công chức, người lao động nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đầu vượt qua khó khăn, hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách quý IV và cả năm 2018./.
Văn Dũng 
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật