TP HCM: Thu ngân sách từ khu vực SXKD tiếp tục tăng khá

(TCT online) - Báo cáo từ Cục Thuế TP HCM cho biết, kết quả thu ngân sách 9 tháng trên địa bàn TP được 191.482 tỷ đồng, đạt 71,24% dự toán, tăng 14,79% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa trừ dầu thô là 174.022 tỷ đồng, đạt 67,92% dự toán, tăng 12,54% và thu từ dầu thô 17.459 tỷ đồng, đạt 138,90% dự toán, tăng 43,37%.
 
 
Đánh giá tình hình thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), Cục Thuế TP HCM cho hay, lũy kế thu 9 tháng được 105.524 tỷ đồng, đạt hơn 64% dự toán năm, tăng 14,55% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 60,64% trên số thu nội địa trừ dầu thô. Nếu so với 3 tháng đầu năm nay thì số thu từ khu vực SXKD đang có sự tăng trưởng cao, cụ thể 9 tháng đã đạt tốc độ tăng 14,55%, trong khi đó 6 tháng trước có tốc độ tăng trên 12% và 3 tháng đầu năm chỉ tăng 9,12%. Trong các nguồn thu đó, số thu từ khu vực DN nhà nước được 17.871 tỷ đồng, đạt 68,73% dự toán năm, tăng 15,23% so cùng kỳ; số thu từ khu vực DN FDI 43.615 tỷ đồng, đạt 58,38%, tăng 5,46%; số thu từ khu vực DN ngoài quốc doanh được 44.039 tỷ đồng, đạt 68,81%, tăng 24,90%. Ngoài ra, có một số khoản thu tăng so với cùng kỳ đó là thuế TNCN tăng 22,12%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 42,88%; tiền cho thuê mặt đất, mặt nước tăng 6,21%; tiền bán thuộc sở hữu nhà nước tăng 12,56%; thuế bảo vệ môi trường tăng 11,20%; thu khác ngân sách tăng 90,89%; thu xổ số kiến thiết tăng 14,07%.
 
Phân tích nguyên nhân ảnh hưởng kết quả thu NSNN 9 tháng đầu năm 2018 cho thấy, thuế GTGT tăng 17,11% so với cùng kỳ, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm trở lại đây (9 tháng năm 2017 tăng 8,69%, 9 tháng năm 2016 tăng 13,32%). Sự tăng trưởng ảnh hưởng chủ yếu từ các DN FDI và khu vực ngoài quốc doanh có số nộp tăng so với cùng kỳ, số thu từ thuế GTGT của 2 khu vực này chiếm tỷ trọng 86,79% tổng số thu thuế GTGT. Bên cạnh đó, thuế TNDN cũng tăng 15,09% so với cùng kỳ, chủ yếu do các DN nhà nước trung ương tăng 43,54% và ngoài quốc doanh có số nộp tăng 35,13% (số thu của 2 khu vực này chiếm 58,82% tổng số thu thuế TNDN). Trong đó, chủ yếu là sự tăng trưởng của các DN khối tài chính – ngân hàng (9 tháng có tổng số nộp tăng 80,93% so cùng kỳ); tiêu biểu như Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng nộp tăng 36,13%; Ngân hàng TMCP Á Châu nộp tăng 153,99%; Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM nộp tăng 128,05%; Công ty CP chứng khoán TP HCM nộp tăng 154,53%; Công ty CP chứng khoán Sài Gòn nộp tăng 206,81%. Thuế TNCN tăng 22,12% so với cùng kỳ, hầu hết các khoản thu thuế này từ các nguồn khác nhau đều tăng khá (thu từ tiền lương, tiền công tăng 21,33%, đây là khoản thu chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số thu thuế TNCN - chiếm 75,95%). Riêng thuế TTĐB 9 tháng tăng 6,49% so với cùng kỳ; trong đó, các DN nhà nước địa phương có số nộp tăng tăng 67,89% và khu vực ngoài quốc doanh tăng 32,74%.
Nguyên Phạm
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật