Cục Thuế Nghệ An: thu ngân sách đạt 3.124 tỷ đồng

(TCT Online) - Theo số liệu của Cục Thuế Nghệ An, đến hết tháng 3 số thu ngân sách trên địa bàn là 3.124 tỷ đồng, bằng 127% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 29% dự toán. Riêng tháng 3 thu đạt 1.099 tỷ đồng, bằng 120% số thực hiện tháng 3/2018.

 

Thái Bình: thu ngoài quốc doanh tăng 32,3%

(TCT Online) - Theo số liệu vừa được Cục Thuế Thái Bình cung cấp, mặc dù tổng thu ngân sách trên địa bàn trong quý I/2019 chưa đạt như kỳ vọng (chỉbằng 22,5% dự toán), song số thu từ khu vực hoạt động sản xuất kinh doanh đã tăng đáng kể. 

TP HCM mở rộng nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân

(TCT online) - Số thu thuế TNCN trên địa bàn TP HCM năm 2018 đạt 34.573 tỷ đồng, chiếm trên 13% trong cơ cấu thu NSNN của Cục thuế TP HCM (269.078 tỷ đồng), chiếm 37% so với tổng số thu thuế TNCN cả nước. Năm 2019, xác định đây là nguồn thu quan trọng, Phòng Quản lý thuế TNCN (Cục Thuế TP HCM) đã phân tích và đưa ra các biện pháp nhằm quản lý, kiểm tra và khai thác hiệu quả hơn nữa nguồn thu này.

Cục Thuế Quảng Nam: Thu ngân sách đạt hơn 5.243 tỷ đồng

(TCT online) - Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, kết thúc quý I/2019 đơn vị đã thực hiện thu ngân sách hơn 5.243 tỷ đồng, đạt 28% dự toán năm và tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2018. 

Đắk Lắk: Thu ngân sách quý I tăng 11% so với cùng kỳ

(TCT online) - Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, thu ngân sách Nhà nước do đơn vị thực hiện gồm các khoản thuế, phí và lệ phí quí I/2019 trên địa bàn tỉnh được 1.350 tỷ đồng, bằng 30,6% dự toán pháp lệnh,  bằng 28,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 11% so với cùng kỳ 2018.

Hỗ trợ quyết toán thuế: Tổng cục Thuế trả lời trực tiếp gần 200 câu hỏi của tổ chức, cá nhân

(TCT online) Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình nộp quyết toán thuế năm 2018, Vụ Tuyên truyền hỗ trợ Tổng cục Thuế đã phối hợp với Vụ quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ, vừa và hộ kinh doanh, cá nhân, Vụ Chính sách, Vụ Kê khai và Cục Công nghệ thông tin tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế TNCN, TNDN năm 2018 trên website Tổng cục Thuế tại địa chỉ (www.gdt.gov.vn).
 

Bình Định: số thu tăng mạnh ở quý khởi đầu

(TCT online) - Báo cáo từ Cục Thuế Bình Định cho biết, tính đến hết quý I/2019, tổng thu nội địa trên địa bàn đạt 2.511,4 tỷ đồng, bằng 155,7% dự toán quý, 36,9% dự toán năm và tăng 52,9% so với cùng kỳ. Trong đó, có 8/15 khoản thu đạt trên 25% dự toán là thu xổ số kiến thiết (39,6%), thu phí và lệ phí (31,5%), tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (30%), lệ phí trước bạ (29,8%), DNNN địa phương (27,9%), thu khác ngân sách (27,2%), thu từ tiền thuê đất (26,5%), thuế TNCN (25%)...