Cơ cấu thu- chi NSNN đạt được nhiều kết quả tích cực

Cơ cấu thu- chi NSNN đạt được nhiều kết quả tích cực

(TCT Online) - Đó là đánh giá của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tại buổi làm việc với Bộ Tài chính về tình hình thực hiện Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 diễn ra chiều 28/9 tại Hà Nội.

     

 

Cải cách và hiện đại hóa
(TCT online) - Chi cục Thuế TP Buôn Ma Thuột (Cục Thuế Đăk Lăk) cho biết, thời gian qua, dịch Covid -19 đã khiến hoạt động sản xuấ, kinh doanh bị ngưng trệ, cùng với việc thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ về hạn chế sử dụng rượu bia và ...
Doanh nghiệp –Thị trường
(TCT online) - Đó là mục tiêu nổi bật của Diễn đàn thường niên về cải cách và phát triển Việt Nam lần thứ ba năm 2020 (VRDF 2020) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng thế giới (WB) và Đại ...
Chinh sách mới
(TCT online) - Ngày 10/8/2020, Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1380/CT-KK ngày 5/8/2020 của Cục Thuế Đồng Tháp về việc hoàn thuế GTGT nộp thừa do nộp nhầm của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ...

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn đặt in

(TCT online) - Trả lời Công văn số 0401/2020/L3D ngày 14/1/2020 của Công ty TNHH LILAMA3 - DAI NIPPON TORYO (sau đây gọi là Công ty) về tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, ngày 4/2/2020 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 4071/CT-TTHT phúc đáp như sau:
 
- Căn cứ Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hiệu lực thi hành: “1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2018.
 
2. Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các DN, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 1/11/2020.
 
3. Trong thời gian từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.
 
4. Kể từ ngày 1/11/2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.”
 
- Căn cứ Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:
 
+ Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 26 hướng dẫn về hiệu lực thi hành:
 
“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2019.
 
2. Từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến ngày 31/10/2020, các văn bản của Bộ Tài chính ban hành sau đây vẫn có hiệu lực thi hành:
 
a) Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
 
b) Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 1/12/2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;
 
c) Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính);
 
d) Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.
 
đ) Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015;
 
e) Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)”
 
+ Tại Khoản 2 Điều 27 hướng dẫn về xử lý chuyển tiếp:
 
“2. Từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để đăng ký, sử dụng, tra cứu và chuyển dữ liệu lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo các DN, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư này thì DN, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.”
 
Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
 
Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2018. Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 12/9/2019 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2019.
 
Trong thời gian từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế chưa thông báo Công ty chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư 68/2019/TT-BTC thì Công ty vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP .
 
Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 để được hướng dẫn cụ thể.
TCT

Gửi bình luận


Mã bảo mật