Diễn đàn nghiệp vụ
Cải cách và hiện đại hóa
Chinh sách mới
(TCT online) - Trả lời Công văn số 4171/CT-TTKT7 đề ngày 29/4/2020 của Cục Thuế TP HCM về việc hoàn thuế sau khi sáp nhập DN, ngày 1/7/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 2701/TCT-KK hướng dẫn như sau:

Tiếp tục cắt giảm 128 phòng tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh

(TCT Online) - Từ ngày 1/10, Kho bạc Nhà nước (KBNN) các tỉnh, TP trong cả nước triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới theo Quyết định số 1618/QĐ-BTC ngày 22/8 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Theo đó, hệ thống KBNN tiếp tục cắt giảm 128 phòng tại KBNN cấp tỉnh; sáp nhập, cắt giảm 15 KBNN cấp huyện và xóa bỏ 48 cấp tổ đội tại KBNN Hà Nội và TP HCM.

Theo Quyết định số 1618/QĐ-BTC, các phòng chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc KBNN cấp tỉnh được giảm từ 7 phòng xuống còn 5 phòng, gồm Phòng Kế toán nhà nước; Phòng Kiểm soát chi; Phòng Thanh tra - Kiểm tra; Phòng Tài vụ - Quản trị; Văn phòng. Riêng KBNN Hà Nội được tổ chức 3 phòng kiểm soát chi, KBNN TP HCM được tổ chức 2 phòng kiểm soát chi. 

Ngoài ra, Quyết định số 1618/QĐ-BTC cũng quy định về biên chế và kinh phí hoạt động; quan hệ giữa KBNN cấp tỉnh với UBND các cấp; quan hệ giữa KBNN cấp tỉnh với cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan tài chính cấp huyện và cơ quan nhà nước khác có liên quan trên địa bàn.

Quyết định số 1618/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2019. KBNN hoàn thành việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của KBNN cấp tỉnh, KBNN cấp huyện trước ngày 31/12/2019. 

M. Huệ

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật