Cắt bỏ, đơn giản thủ tục gây phiền hà cho người nộp thuế

Cắt bỏ, đơn giản thủ tục gây phiền hà cho người nộp thuế

(TCT online) - Theo Thông báo 288/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và cải cách thủ tục hành chính thuế, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cần quyết liệt đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh góp phần phát triển nhanh, bền vững.
      Đặt mua tạp chí    Đặt mua sách PL thuế
 

Diễn đàn nghiệp vụ
Kinh nghiệm quản lý
(TCT online) - Nhìn vào tiến độ thu NSNN 6 tháng đầu năm 2014 của Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu với kết quả ước đạt 45.947 tỷ đồng, bằng 57,9% dự toán, cao hơn mức bình quân chung của toàn ngành (53,7%), ít ...
Doanh nghiệp –Thị trường
(TCT online) - Báo cáo tháng của Bộ Công thương cho thấy, quy mô của thương mại qua biên giới Việt – Trung trong thời gian này tương đối lớn, chiếm tỷ trọng trung bình trên 24% trong tổng kim ngạch thương ...
Văn hóa-Xã hội
Chinh sách mới
(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được công văn và phản ánh của một số Cục thuế về việc áp dụng Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT liên quan đến phương pháp tính thuế ...

Bạn đọc

Thông tin doanh nghiệp