Ngành thuế hỗ trợ người nộp thuế thanh toán tiền sử dụng đất cả thứ 7 và chủ nhật

Ngành thuế hỗ trợ người nộp thuế thanh toán tiền sử dụng đất cả thứ 7 và chủ nhật

(TCT Online) - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa có Công điện số 02 gửi cục thuế các tỉnh, TP đảm bảo quyền lợi của các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo quy định.

     

 

Diễn đàn nghiệp vụ

(TCT online) - Theo quy định của Luật quản lý thuế hiện hành thì các cá nhân, tổ chức, DN, người nộp thuế (NNT) phải thực hiện quyết toán thuế (QTT) thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định. ...

Chinh sách mới

 

(TCT Online) - Việc quyết toán thuế TNCN kỳ tính thuế năm 2020 được thực hiện theo các quy định và hướng dẫn tại Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12; Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc ...