Đặt mua tạp chí    Đặt mua sách PL thuế
 

 

Diễn đàn nghiệp vụ
(TCT online) - Tỷ lệ thuế và bảo hiểm xã hội/lợi nhuận của Việt Nam ở mức 39,4%, Nhưng chi phí thuế chỉ chiếm 14,5% còn bảo hiểm bắt buộc (BHBB) chiếm gần 25%. Do đó, nếu so với các nước trong khu vực, tỷ lệ nộp thuế trên lợi nhuận DN của ...
Cải cách và hiện đại hóa
(TCT online) - Gần đây, lợi dụng tâm lý ngại làm TTHC của người dân, xung quanh điểm khai lệ phí trước bạ và thu khác của Chi cục Thuế quận Cầu Giấy đã xuất hiện một vài đối tượng “cò mồi” ...
Doanh nghiệp –Thị trường
(TCT online) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong 6 tháng đầu năm 2016 có tốc độ tăng tương đối thấp, bình quân mỗi tháng khoảng 0,39%. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm sẽ vẫn có nhiều yếu tố gây áp lực ...
Thị trường Chứng khoán
Chinh sách mới
(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số TLN151207/POS ngày 09/12/2015 của Công tyCổ phần Kết Nối Nhân Tài (sau đây gọi là “Công ty”) vướng mắc về tỷ giá quy đổi thu nhập bằng ngoại tệ. Về vấn đề ...